🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

شهروندی با ارسال تصاویر نوشت :

تقدیر وتشکر خدمت پرسنل زحمت کش شهرداری طبس واحد فضای سبز که برای آبادانی وزیبایی شهر شب وروز تلاش میکنند / خدا قوت