🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهروندی با ارسال تصاویر نوشت :

تقدیر وتشکر خدمت پرسنل زحمت کش شهرداری طبس واحد فضای سبز که برای آبادانی وزیبایی شهر شب وروز تلاش میکنند / خدا قوت