🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

#نشست_تخصصی اراده خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس و کارشناشان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با موضوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهندس کریمی_ مدیریت مجتمع صنعتی بازیافت و پسماند شهرداری مشهد برگزار شد، مهندس مقدس زاده خسروی رئیس اداره خدمات ایمنی شهری شهرداری طبس، خواستار استفاده از تجربیات و معرفی سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه مدیریت پسماند به شهرداری طبس شد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس