🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست تخصصی رئیس و کارشناسان اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس با مهندس فخریان مشاور سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری مشهد برگزار شد.

در این دیدار درخصوص فضاهای پارکی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری را دارد بحث و تبادل نظر شد و مهندس فخریان آمادگی خود را برای تهیه بسته های سرمایه گذاری همراه با سفر سرمایه گذار به طبس اعلام کرد.

گفتنی است؛ مهندس فخریان شهردار اسبق طبس بوده است.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس