🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه تخصصی مهندس مقدس زاده_ رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس با خانم نادرپور مدیر دفتر طراحی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد

در این دیدار نزدیک به ۵۰ طرح برای زیباسازی و المان‌های نوروزی در اختیار شهرداری طبس قرار گرفت.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس