🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ طرح همیار شهردار در حفاظت از محیط زیست و تفکیک زباله از مبداء

?با حضور شهردار ، معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و حسین پور عضوی شورای اسلامی شهر

?کارت همیار شهردار در نگهبانی از نیروهای پاک زمین به دانش آموزان دبستان دخترانه عاجز اهدا شد.

?دانش آموزان دبستان عاجز با امضا کردن عهدنامه “من نگهبان زمین هستم” عضو گروه باشگاه محیط زیست شهرداری طبس شدند و به هریک از دانش آموزان کارت نگهبان زمین جهت حمایت از نیروهای پاک طبیعت (خاک ،آب ،انرژی ،گیاه ، حیوانات)اهدا شد.

?با دریافت این کارت دانش آموزان به عنوان همیار شهردار از امروز مسئولیت مهمی در زمینه حمایت از زمین خواهند داشت و از حالا قرار است یاد بگیرند چطور از زمین نگهبانی کنند و هر ماه از طرف مدرسه موضوعی در رابطه با یکی از نیروهای زمین یعنی خاک ،آب، انرژی،گیاهان،حیوانات مطرح شده و هر یک از اعضای گروه حامیان زمین باید در زمینه موضوع مطرح شده تمرین ها را انجام داده و به شهرداری ارسال نمایند.

?آنوقت ستاره مربوط به هریک از نگهبان های پشت کارت را دریافت کند و وقتی که همه ی ستاره ها را گرفتند نگهبان زمین می شوند.
این طرح در ۷ مدرسه ابتدایی به عنوان پایلوت در شهرستان طبس توسط کانون آموزشهای شهروندی شهرداری طبس اجرا خواهد شد.