🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

فضاسازی سطح شهر بمناسبت سالروز #زلزله سال ۵۷ طبس

✍️روابط عمومی شهرداری طبس