🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? فضاسازی سطح شهر بمناسبت رحلت بنیانگزار انقلاب اسلامی و قیام ۱۵ خرداد توسط روابط عمومی شهرداری

✍️روابط عمومی شهرداری طبس