🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅شهرداری طبس در نظر دارد برابر مجوز شماره 6/164 شورای محترم اسلامی شهر طبس، محصول خرمای پارک‌ها ، بلوارها و فضای سبز سطح شهر را از طریق #حراج به فروش برساند

?لذا واجدین شرایط شرکت در مزایده (حراج حضوری) می‌توانند در روز شنبه 1400/07/10 ساعت 10 صبح در محل شهرداری حضور و با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 20,304,600 ریال به شماره حساب 59931 سپرده شهرداری نزد بانک تجارت در مزایده حضوری شرکت نمایند.

?متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 32825001 الی 3 تماس حاصل فرمایند

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس