🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

❇️ انتقال المان خانه روستایی به داخل #باغ_گلشن جهت

راه اندازی #کتابخانه جهت استفاده #رایگان همشهریان گرامی بمناسبت هفته #کتاب_و_کتابخوانی و هفته #وحدت توسط #امور_فرهنگی شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شهرداری طبس