🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

علی شبانی 

مسئول فرهنگی/ ورزشی / رفاهی شهرداری طبس

 

اطلاعات تماس

056_-32830137

                                                                                          

اهم وظایف فرهنگی ورزشی شهرداری:
1. برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط

۲. برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح‌های اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی برای گذران مطلوب اوقاف فراغت وارتقاء نشاط و شادابی شهروندان.

۳.برنامه‌ریزی، مدیریت، ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای استفاده عموم

۴. برنامه‌ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز اماکن و فضاهای ورزش همگانی با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، و نظارت بر عملکرد آن‌ها.

۵.برنامه‌ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز ،کتابخانه‌ها، کافه کتاب و نظارت بر عملکرد آن‌ها.

۶.برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای طرح‌های گردشگری شهری با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و موسسات و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای.

۷. مشارکت با دستگاه‌ها و نهادهای مسوول در برنامه‌ریزی و اجرای مراسم‌های رسمی ایرانی – اسلامی

 

۸.برنامه‌ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز مراکز فرهنگی نظیر فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، سراهای محله، مجتمع‌های فرهنگی، نگارخانه‌ها با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای و نظارت بر عملکرد آنها.

 

۹.برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای جشنواره‌ها، آیین‌ها و آداب و رسوم بومی و محلی

 

۱۰. شناسایی و ساماندهی استعدادهای هنری و ورزشی شهروندان و اتخاذ تمهیدات لازم برای معرفی آنان به دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط