🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

همزمان با اجرای سیاستهای حمایت از فرزند آوری و جوانی جمعیت و در راستای فرهنگ سازی این مسئله مهم و حیاتی برای آینده اجتماعی کشور، طرح جدید دیوارنگاره بزرگ چهارراه قدس شهر طبس با عنوان (فرزند بیشتر زندگی بهتر) صبح جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس رونمایی شد.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس