🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اطلاعیه

شهرداری طبس برابر مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد؛

مدیریت برگزاری نمایشگاه بهاره در ایام نوروز را که همانند سنوات قبل در ضلع شرقی باغ گلشن برگزار می شود را از طریق فراخوان عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا از تمامی افرادی که تمایل به شرکت در فراخوان مذکور را دارند دعوت به عمل می آید تا از همین تاریخ به مدت یک هفته به واحد اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و اطلاعات تکمیلی دریافت نمایند

نوروز_امیدآفرین

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس