🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? ادای احترام به ساحت شهدای گمنام دفاع مقدس در آغاز برنامه های پروژه مدیریت شهری شهرداری طبس

? شبانی