🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از آقای محمد کمالیان جانباز دفاع مقدس در بیمارستان عیادت کرد.

مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و آقای قیصری مدیر روابط عمومی شهرداری طبس، مهندس بهارستانی را همراهی کردند.

شهردار طبس برای جانباز کمالیان آرزوی بهبودی و سلامت کرد.