🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از آقای محمد کمالیان جانباز دفاع مقدس در بیمارستان عیادت کرد.

مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و آقای قیصری مدیر روابط عمومی شهرداری طبس، مهندس بهارستانی را همراهی کردند.

شهردار طبس برای جانباز کمالیان آرزوی بهبودی و سلامت کرد.