🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ #مهندس_بهارستانی و جمعی از کارکنان شهرداری جهت عیادت #مهندس_عصاری

مسئول محترم امور قراردادهای شهرداری ، پس از پایان ساعت اداری در منزل وی، حضور یافتند.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس