🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از اقای محمد حسین‌پور همکار شرکت فضای سبز شهرداری که در حادثه تصادف دچار مصدومیت شده؛ عیادت کرد.

در این دیدار روسای ادارات سه‌گانه شهرداری طبس اقایان مرتضوی؛ مقدس‌زاده و محمدی_ مدیرعامل شرکت پیمانکار فضای سبز شهری اقای یوسف‌زاده و دیگر همکاران حضور داشتند.