🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

عملکرد واحد موتوری شهرداری

 گزارش واحدموتوری

 لودر zl50 ودوکامیون زیباشهردرخواست شخصی

 تعداد۳تانکردر دو شیفت دراختیار فضاسبز

 نصب شیر تومان بادی برروی تانکر بنز نارنجی

 سرویس کاری  ماشین الات

جلسه در اتاق شهردارمحترم ومهندس عراقی پیرامون مشکلات  وبرسی آب رسانی

1401/04/10

#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس