🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ بازدید مهندس #بهارستانی شهردار و #مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری

از کارخانه آسفالت و روند اجرای آسفالت معابر و ساخت بوستان های سطح شهر

? ۳۰ شهریور۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس