🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

❇️ بازدید مهندس #بهارستانی شهردار و #مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری

از کارخانه آسفالت و روند اجرای آسفالت معابر و ساخت بوستان های سطح شهر

? ۳۰ شهریور۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس