🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

#بازدید آقای امینی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس از عملیات اجرایی احداث یادمان شهدای گمنام

رئیس شورای اسلامی شهر ضمن تحسین عملکرد شهردار و نیروهای شهرداری طبس، رهنمودهایی در راستای تسریع عملیات و بهبود کار ارائه کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس