🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#بازدید آقای امینی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس از عملیات اجرایی احداث یادمان شهدای گمنام

رئیس شورای اسلامی شهر ضمن تحسین عملکرد شهردار و نیروهای شهرداری طبس، رهنمودهایی در راستای تسریع عملیات و بهبود کار ارائه کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس