🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ تصاویری از احداث کانال عبور آب کشاورزی در بلوار شهدای منا

? روح الله امیری