🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅تصاویری از پروژه اصلاح هندسی بلوار مهندس شکیبی و آماده سازی همزمان فضای سبز بلوار و کانال های عبور آب

◀️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار