🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅تصاویری از پروژه اصلاح هندسی بلوار مهندس شکیبی و آماده سازی همزمان فضای سبز بلوار و کانال های عبور آب

◀️روابط عمومی شهرداری طبس