🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

♻️بازدید امینی و طاهری اعضای شورای اسلامی شهر، مرتضوی جانشین شهردار و محمدزاده رئیس پلیس راهور طبس از عملیات اصلاح نقطه حادثه خیز پیچ بلوار مهندس شکیبی (قوس تامین اجتماعی)