🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید اعضای ستاد گرامیداشت هفته دولت شهرستان طبس از عملیات روکش آسفالت بلوار 22 بهمن شمالی

✅ بازدید اعضای ستاد گرامیداشت هفته دولت شهرستان طبس از پروژه بازگشایی بلوار شهدای منا