🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅خرید ۳۰۰۰ متر مربع موزاییک و پنج هزار جدول بتنی پرسی 35 در 50 برای پارک بانوان و پارک شهدای گمنام

? از محل اعتبارات تملک دارایی ها بصورت اسناد خزانه به مبلغ صد میلیون تومان