🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار طبس از پروژه در حال احداث یادمان شهدای گمنام

? این یادمان با اعتبار 150 میلیون تومان به زودی به بهره برداری خواهد رسید.