🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ بازدید شهردار طبس از پروژه در حال احداث یادمان شهدای گمنام

? این یادمان با اعتبار 150 میلیون تومان به زودی به بهره برداری خواهد رسید.