🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ زیرسازی معابر فاز دو شهرک امیر – تربیت 10 و 8

? واحد عمران شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار