🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ تصاویری از زیرسازی بلوار شهدای منا و اتصال آن به بلوار پروفسور حسابی

? واحد عمران شهرداری طبس
?روح الله امیری