🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ تصاویری از زیرسازی بلوار شهدای منا و اتصال آن به بلوار پروفسور حسابی

? واحد عمران شهرداری طبس
?روح الله امیری