🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅بازدید شهردار و معاون عمرانی و شهرسازی از عملیات جدول گذاری و لوله گذاری پروژه بلوار شهدای منا