🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#عمران_و_توسعه

✅بازدید مهندس بهارستانی و مهندس مرتضوی از پروژه احداث رفوژ وسط بلوار شهدا