🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

توسعه و عمران شهری با شتاب ادامه احداث پارک خطی شهرک شهید صدوقی و مه آماده سازی سایت‌مسکن‌ملی ۷۳ هکتاری طبس و همچنین بهسازی کوچه واقع در شهرک گلستان

================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس