🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بخشی کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی به همراه مهندس بهارستانی شهردار طبس از پروژه های عمرانی در دست اجرا بازدید کرد.

اجرای عملیات احداث پل بلوار شهدای منا یکی از این پروژه های مورد بازدید بود.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس