🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداری طبس در نظر دارد از روز شنبه مورخ 16 اردیبهشت 96 برابر صورتجلسه شورای هماهنگی ترافیک و به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طبس، نسبت به اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه ای هوشمند (پارکبان) در محدوده ذیل اقدام نماید:

– حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا چهارراه قدس

– حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا ابتدای پمپ بنزین خیابان خرمشهر

– حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا میدان پنجه علی

–  حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا مسجد جامع

–  پارکینگ های عمومی سطح شهر
 

ضمناً خودروهایی امکان استفاده از محل پارکینگ خودرو در محدوده ها را دارند که نسبت به ثبت مشخصات خودرو خود در سامانه طرح اقدام نموده و کارت شارژ دریافت نمایند که این خدمات در محل سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس در خیابان امام خمینی(ره) و همچنین توسط عوامل پارکبان صورت می پذیرد.