🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#طرح_جامع_مدیریت_پسماند

❇️ جلسه بررسی تجمیع #طرح_جامع_مدیریت_پسماند شهر طبس با بخش مرکزی

در این جلسه #مهندس_بهارستانی شهردار، #مقدس_زاده رئیس اداره ایمنی وخدمات شهری، #قلی_زاده کارشناس حوزه خدمات شهری، #مهندس_نوری_زاده بخشدار مرکزی و #اسماعیل_زاده مشاور طرح از شرکت دریارود جنوب حضور داشتند.
⏰ ۲۷ مرداد ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس