🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جزئیات سفر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی  به طبس در #سروش