🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

غرفه شهرداری طبس
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
۱۸ لغایت ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
سالن ۴۴ خراسان (خلیج فارس)
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس