🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس حمید حلاج مقدم مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از ایستگاه آتش‌نشانی شهرداری طبس بازدید و ضمن خداقوت به امدادگران، توصیه‌های نوروزی را ارائه کرد.

وی همچنین در جریان کمبودها و درخواست‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس قرار گرفت.