🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در همایش شهرداران استان به میزبانی طبس؛ گفت: تعامل سازنده و رو به رشد اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس که موجب اجرای پروژه‌های موثر و طرح‌های زیرساختی شده است؛ موجب برگزاری این نشست در طبس بود که شهرداران خراسان جنوبی این الگوی عملکردی و مدیریتی را از نزدیک ببینند.

مهندس #علیرضاعباسزاده تصریح کرد: شهرداری #طبس بعنوان یک #شهرداری_نمونه در استان خراسان جنوبی است که موفق به توسعه زیربنایی شده و به سمت خودکفایی بویژه در سطح ‌پروژه‌های عمرانی حرکت می‌کند.

وی ضمن تاکید بر روابط منطقی و حسنه شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر در راستای خدمت به مردم از حدود ۳۰ شهردار استان خراسان جنوبی خواست که در تعامل اداری مناسب از مدیریت شهری موفق طبس الگو گرفته و به سمت خودکفایی و تامین زیرساخت‌ها حرکت کرده و برنامه مدون داشته باشند.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس