🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? رئیس ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس، امروز پنج‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴٠٠ از انتخاب آقای «غلامحسین طاهری» بعنوان عضو شورای اسلامی شهرستان طبس خبر داد.

? مهندس محمدجواد راستینه افزود: هر ۵ عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر با اتفاق قاطع آراء «آقای طاهری» را بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر در شورای اسلامی شهرستان طبس انتخاب کردند.

? گفتنی است شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از آغاز بکار رسمی اقدام به تشکیل شورای اسلامی شهرستان می‌کنند که نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و بخش‌های تابعه ( شهر طبس_ بخش مرکزی_ بخش دستگردان_ بخش دیهوک) در آن عضو می‌شوند که پس از تعیین هیئت رئیسه این شورای عالی شهرستانی؛ یک عضو نیز به شورای استان می‌رود که در صورت موفقیت در کسب آراء اعضای شورای اسلامی استان؛ می تواند به عضویت در شورای عالی استانهای کشور درآید.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس