🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? عملیات گسترده ضدعفونی گروهی ماشین آلات کشاورزی مهندس روزبه و دکترزمانی و اقای بندگی با همکاری اصناف و خیرین و اداره خدمات ایمنی شهری شهرداری طبس انجام شد.

? مهندس مجید بهارستانی شهردار طبس در حاشیه این عملیات از کشاورزان و خیرین و صنوفی که برای گندزدایی شهر، مشارکت گسترده داشته‌اند؛ قدردانی کرد.

⭕️ آقای الهی معاون سیاسی، امنیتی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان و مهندس بهارستانی شهردار و مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات درمانی شهری شهرداری طبس در انجام عملیات ضد عفونی نظارت داشتند.

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس_۱۳۷