🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? محمدجواد فلاحی معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس گفت: باعنایت به استفاده زیاد شهروندان از ایستگاه‌های برداشت آب در سطح شهر و احتمال شیوع کرونا، موضوع ضدعفونی نمودن مستمر شیرهای برداشت به شهرداری محول گردید.

وی توصیه کرد: شهروندان برای استفاده از شیرهای برداشت از دستکش استفاده کنند.

شهردار طبس تا پاسی از شب بر حُسن انجام عملیات ضد عفونی شهر نظارت داشت.

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس