🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

?️ جلسه ریاست واعضای شواری اسلامی کار زغالسنگ طبس با #بهارستانی شهردارطبس

? این جلسه که باحضور جمعی ازمسئولین ادارات و واحدهای شهرداری واعضای شورای اسلامی کار شرکت زغالسنگ طبس و با همراهی ریاست خانه کارگر برگزار گردید پیرامون همکاری هرچه بیشتر ومتقابل شهرداری و شرکت زغالسنگ ودیگر شرکت های معدنی طبس تاکید شد.
?️اعضای شورای اسلامی کار زغالسنگ تعامل بین شهرداری و زغالسنگ را از گذشته دانسته که طی سال های اخیر بیشتر نیزشده و براستفاده از ظرفیت های طبس ونیروهای بومی و متقابل، هزینه کردن برای آبادانی شهر برای همگان تاکید کردند.
ازدیگر خواسته های این شورا:
?️اختصاص ایستگاه جهت پرسنل معادن باتوجه به گرمای وسرمای شدید طبس
?️درخواست نصب اِلمان های معدنی درسطح شهر و ورودیها باطراحی شرکت های معدنی،
اِلمان کارگر در خیابان های هم‌نام
?️برپایی نمایشگاه های معدنی درشهر بصورت دوره ای
?️و…
#بهارستانی نیز ضمن یادوخاطر جانباختگان زلزله ۵۷ بیان داشت:اگر زغالسنگ نبود مطمعنا طبس شرایط به این خوبی نداشت
شهردار طبس پیرامون خواسته های مطرح شده پیشنهادات واقدامات آینده این شهرداری رابیان داشت

✍️شبانی