🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

?محمود امینی گفت: تا وضعیت ارتباطی این استان مطلوب نشود همچنان خراسان جنوبی توسعه پیدا نخواهد کرد و یکی از استان های محروم کشور باقی خواهد ماند.

?محمود امینی نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها گسترش ارتباطات را از مهم ترین عوامل توسعه و زیر ساخت توسعه دانست و اظهارداشت: خراسان جنوبی در این ارتباطات در حوزه جاده ای و راهداری و ریلی این مشکل را دارد . برای مثال اگر کسی از این استان قصد سفر به پایتخت و مرکز کشور را داشته باشد باید در جاده های نامطلوب و ناایمن حدود 20 ساعت را در اتوبوس بنشیند.

?وی با بیان اینکه مرکز استان خراسان جنوبی به مرکز کشور و تهران ارتباط ریلی ندارد گفت: خط راه آهنی از منطقه خواف به سمت سیستان و بلوچستان طراحی شده است ولی متاسفانه با بودجه هایی که درنظر می گیرند پیش روی آن بسیار کند است و سال ها تا بهره برداری آن زمان خواهد برد.

?نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها در ادامه سخنان خود با اشاره به 2 فرودگاه استان خراسان جنوبی تاکید کرد: این 2 فرودگاه یکی در مرکز استان یعنی بیرجند و دیگری در طبس که نسبتا زیرساخت های مناسبی دارد فعالیت می کنند. ولی پرواز های کمی انجام می شود. برای مثال در فرودگاه طبس که از ابعاد مختلف جزو فرودگاه های خوب کشور است فقط هفته ای 2 پرواز انجام می شود که این پرواز ها هم مکرر با تعطیلی سرویس ها مواجه می شوند.

?محمود امینی درادامه مطلب فوق بیان کرد: اگر قرار است درسطح کشور به واسطه کمبودها، پروازی تعطیل شود این پرواز نباید از منطقه ای مثل خراسان جنوبی تعطیل شود که راه جایگزین آن جاده های ناایمن هستند که تردد در آن ها همانگونه که گفته شد؛ بسیار سخت است.

?وی با تاکید بر اینکه تا وضعیت ارتباطی این استان مطلوب نشود همچنان خراسان جنوبی توسعه پیدا نخواهد کرد و یکی از استان های محروم کشور باقی خواهد ماند در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: این وزارت در خراسان جنوبی فعالیت های خوبی داشته است؛ ولی تا وضع مطلوب بسیار فاصله داریم.

?نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها استان متبوعش را دارای پتانسیل های فراوان “معدنی” ،”کشاورزی” و “مرزی” اعلام کرد و تصریح کرد: این ظرفیت ها و پتانسیل ها به شرطی می تواند مورد توجه قرار گیرد که مشکل ارتباطی در این 3 حوزه رفع شود . تاحل نشدن آن همچنان این پتانسیل ها به فعلیت در نخواهد آمد و مشکلات باقی خواهد ماند./2