🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها پیشنهاد کرد:
وزارت كشور در انتخاب استانداران از شوراها نظرخواهی كند

امینی با اشاره به اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان و جایگزینی بیشتر استانداران پیشنهاد کرد: ترتیبی اتخاذ شود که وزارت کشور برای انتخاب استانداران از شوراها نظر خواهی کند.

محمود امینی نماینده استان خراسان جنوبی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، شورا را از اصول مترقی قانون اساسی دانست و عنوان کرد: این اصل بسیار هوشمندانه در قانون وارد شده است. چرا که هم یک اصل اسلامی و هم یک اصل مردم سالارانه.

امینی تجربه کشورهای توسعه یافته در این زمینه را مفید ارزیابی کرد و توضیح داد: تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که مدیریت شهری تا اندازه زیادی می تواند در توسعه کشور تاثیرگذار باشد و سبب دخالت مردم در سرنوشت خویش است. در حالی که این اصل مهم در کشور ما اجرا نشده است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی از دو پایه جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است و هم در جمهوریت و هم در اسلامیت به حضور شوراها تاکید شده است اما متاسفانه درست اجرا نشده است.

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها از ضرورت ارتقاء جایگاه شوراها در گشور گفت و تاکید کرد: شوراها باید به عنوان یک بازوی نظارتی از قدرت خوبی برخوردار باشند. من پیشنهاد می کنم اکنون که به دلیل اجرایی شدن قانون منع بکار گیری بازنشستگان بسیاری از استانداران باید عوض شوند وزارت کشور در انتخاب استانداران جدید از شوراها نظر خواهی کند چراکه شوراها دلسوز مردم هستند و به بسیاری از مسائل آگاهی دارند.