🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

با اهمیت به ورزش و پویایی جوانان راه اعتیاد به زندگی جامعه سد می شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس ؛ آقایان رسول عراقی و سید مجتبی حقانی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر و مهندس محمد نصیری شهردار طبس ، در حاشیه سفر اخیر آقای خسروی مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به شهرستان طی جلسه ای پیگیر مطالبات حوزه ورزش و جوانان طبس شدند.

آقای عراقی در این جلسه گفت: حوزه ورزش شهرستان و توجه به زیرساخت های آن در عرصه ورزش های تخصصی و همگانی برای ترویج نشاط و تندرستی و سلامتی جامعه حائز اهمیت است .

رئیس شورای اسلامی شهر طبس افزود: در کنار اداره ورزش و جوانان در #عمل ایستاده ایم تا با همراهی و همکاری فی مابین به نفع مردم شاهد توسعه فضاهای ورزشی برای جوانان و جامعه هدف ورزش دوست باشیم که از این رو احداث زمین های چمن مصنوعی ، مشارکت و حمایت از برگزاری مسابقات و اعزام تیم های ورزشی و ایجاد و تقویت ورزش در بوستان ها از جمله سیاست های حوزه ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر و شهرداری است.

وی در پایان گفت: یقین داشته باشیم با اهمیت به ورزش و پویایی جوانان راه اعتیاد به زندگی جامعه سد می شود.