🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه شورایارهای محله ای رضوانشهر و شهرک کوثر با مهندس مقدس‌زاده رئیس و کارشناسان اداره خدمات و ایمنی شهری

خانم زهرا حسین‌پور رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای اسلامی شهر طبس و نماینده شورا در اداره خدمات و ایمنی شهری نیز در این نشست حضور داشت و پیرامون نقش مهم شورایاران سخنانی بیان کرد.