🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از پروژه‌های بهسازی رواق‌های بازار مرکزی شهر و مجتمع تجاری طبسیان بازدید کرد.

مهندس حمید حلاج مقدم ضمن ارائه راهکارهای تخصصی در پروژه بازار، کمبودها و مشکلات مسیر اجرای طرح را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس