🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅رنگ آمیزی تابلوهای معابر شهری

◀️این تابلوها جایگزین تابلوهای فرسوده معابر می شود.

?روابط عمومی شهرداری طبس