🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅رنگ آمیزی تابلوهای معابر شهری

◀️این تابلوها جایگزین تابلوهای فرسوده معابر می شود.

?روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار