🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مهندس محمد نصیری شهردار و آقای رسول عراقی نایب رئیس شورای اسلامی شهر طبس با همراهی سایر اعضای کارگروه عمرانی شهرداری طبس ظهر سه شنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۰ از وضعیت ورودی های شهر طبس بازدید کردند.

?اعضای کمیسیون عمران شهرداری ضمن ارزیابی وضعیت موجود ورودی های شهر به بررسی میدانی مسائل و مشکلات مبادی ورودی پرداخته و طرح های پیش رو برای زیباسازی ورودی های شهر به عنوان مقدمه استقبال از مسافران و میهمانان میقات الرضا برای ورود به نگین کویر را مورد بررسی قرار دادند

?شهردار طبس طی سخنانی گفت: اهمیت بهسازی و زیباسازی و ساماندهی ورودی های شهر طبس از نقاط مختلف چه از لحاظ مهمان نوازی شایسته در بحث بصری بچه برای بهره مندی شهروندان از شهری مدرنیته لزوم تحول در ورودی های شهر را دو چندان کرده است و بر همین اساس تمام تلاش خود را برای این مسئله با کار کارشناسی و دقیق به کار خواهیم برد

☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس