🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نوروز نشاط آفرین
📽 فضای زیبای شهر با بازسازی و نصب ۱۹ المان قدیمی و ۷ المان جدید و اجرای ۲ دیوارنگاره در بلوارها_ میادین_ بوستان‌ها و …در راستای خلق #نوروزنشاطآفرین در #بهار_معنویت محقق و منجر به این صحنه‌آرایی زیبای طبس گلشن شد.
💫 اجرای ۳ کیلومتر ریسه بندی و نصب بیش از هزار پرژکتور در معابر شهری و ترمیم روشنایی باغ گلشن که قسمتی از آن در نوروز بهره‌برداری و برخی دیگر بزودی روشن می‌شود؛ بخشی از شهرآرایی نوروز ۱۴۰۳ بود که گزارش تکمیلی آن را در بخش‌های بعدی خواهید دید.
💠 تعویض ۲۰ کیلومتر جداول بلوارهای سطح شهر که هر معبر حدود ۲ دهه از عمر آن گذشته بود و ضمن تضعیف نمای شهری، موجب هدر رفت آب نیز می‌شد و نیز نقاشی حدود ۴۰ کیلومتر از جداول بلوارها و میادین؛ قسمت دیگری از خدمات صورت گرفته در استقبال از بهار ۱۴۰۳ بود.
بهار_معنویت
نوروز_۱۴۰۳
گزارش
✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس