🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس مجید بهارستانی_ شهردار طبس در همایش هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی به میزبانی ستاد مدیریت بحران شهری وزارت کشور شرکت کرد.

این همایش که توسط مرکز مطالعات، برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در تهران برگزار شده بود، شهردار طبس به نمایندگی از شهرداران استان خراسان جنوبی حضور داشت.

قرار است مهندس بهارستانی در نشست آینده، شهرداران استان خراسان جنوبی، دستاوردهای همایش هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی را تشریح نماید.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس